1M
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 procesy-1/2 AM A7 procesy-2/2 AM A7   j.niemiecki-1/5 #DS1 A27
j.niemiecki-2/5 #DS2 A1
j.rosyjski-3/5 #DS3 A4
j.francuski-4/5 #DS4 C8
procesy AM A7
2 8:55- 9:40 procesy-1/2 AM A7 procesy-2/2 AM A7   historia JR B4 informatyka-1/2 WG A25
informatyka-2/2 IP A24
3 9:50-10:35 procesy-1/2 AM A7 procesy-2/2 AM A7 r_biologia AR B16 BHP ZH B12 e_dla_bezp ZH B12
4 10:45-11:30 wypos. tech. MS A7 religia TM A7 matematyka PU A20 podst. gastr MS P2 religia TM SG4
5 11:50-12:35 j.polski MJ A27 r_angielski-1/4 #1gg B23
r_angielski-2/4 #2gg B25
r_angielski-3/4 #3gg A5
r_angielski-4/4 #4gg B5
technologia MS P2 geografia SL B2 historia JR B26
6 12:45-13:30 j.polski MJ B12 j.niemiecki-1/5 #DS1 A1
j.niemiecki-2/5 #DS2 C13
j.rosyjski-3/5 #DS3 A4
j.francuski-4/5 #DS4 C8
j.francuski-5/5 #DS5 B25
podst. gastr MS P2 biologia AR B16 j.angielski-1/4 #gg1 A7
j.angielski-2/4 #gg2 B6
j.angielski-3/4 #gg3 A27
j.angielski-4/4 #gg4 B23
7 13:40-14:25 wypos. tech. MS P2 plastyka RK C6 zaj.wych AM A7 j.polski MJ C4 matematyka PU A20
8 14:35-15:20 technologia MS P1 wf-1/2 #18W SG3
wf-2/2 AN SG1
wf-1/2 #18W SG3
wf-2/2 AN SG1
  j.angielski-1/4 #gg1 C6
j.angielski-2/4 #gg2 B16
j.angielski-3/4 #gg3 P1
j.angielski-4/4 #gg4 A27
9 15:30-16:15   biologia AR B16 wf-1/2 #18W SG3
wf-2/2 AN SG1
   
10 16:25-17:10     j.francuski-5/5 #DS5 C16    
Drukuj plan
wygenerowano 23.01.2020
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum