2J
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45     u_ed_prawna EK B12    
2 8:55- 9:40 r_j.polski PG A17   wf-1/3 #12W SG3
wf-2/3 AO SG1
wf-3/3 #11W SG2
  j.polski PG A17
3 9:50-10:35 r_j.polski PG A17 u_przyroda JB B16 r_historia BG B4   r_angielski-1/6 #1hh B5
r_angielski-2/6 #2hh A5
r_angielski-3/6 #3hh B21
r_angielski-4/6 #4hh A1
r_angielski-5/6 #5hh B16
r_angielski-6/6 #6hh B23
4 10:45-11:30 religia C22 r_j.polski PG A17 zaj.wych PG A17   r_historia BG B4
5 11:50-12:35 matematyka KI B14 r_j.polski PG A17 j.polski PG A17   j.polski PG A17
6 12:45-13:30 u_przyroda JB A25 religia C22 j.polski PG A17 matematyka KI C22 matematyka KI C24
7 13:40-14:25 j.angielski-1/6 #hh1 A27
j.angielski-2/6 #hh2 A5
j.angielski-3/6 #hh3 B25
j.angielski-4/6 #hh4 A1
j.angielski-5/6 #hh5 B22
j.angielski-6/6 #hh6 B5
u_ed_prawna EK A27 r_historia BG B4 r_historia BG B4 j.niemiecki-1/5 #DH1 A28
j.niemiecki-2/5 #DH2 A1
j.rosyjski-3/5 #DH3 A27
j.rosyjski-4/5 #DH4 A4
j.francuski-5/5 SB B16
8 14:35-15:20 j.angielski-1/6 #hh1 A27
j.angielski-2/6 #hh2 A5
j.angielski-3/6 #hh3 C26
j.angielski-4/6 #hh4 A1
j.angielski-5/6 #hh5 B24
j.angielski-6/6 #hh6 C4
j.niemiecki-1/5 #DH1 A28
j.niemiecki-2/5 #DH2 A1
j.rosyjski-3/5 #DH3 A5
j.rosyjski-4/5 #DH4 A4
j.francuski-5/5 SB C6
matematyka KI C24 r_angielski-1/6 #1hh A27
r_angielski-2/6 #2hh A5
r_angielski-3/6 #3hh C2
r_angielski-4/6 #4hh A28
r_angielski-5/6 #5hh A4
r_angielski-6/6 #6hh B6
wf-1/3 #12W SG3
wf-2/3 AO SG1
wf-3/3 #11W SG2
9 15:30-16:15   j.niemiecki-1/5 #DH1 A28
j.niemiecki-2/5 #DH2 A27
j.rosyjski-3/5 #DH3 A5
j.rosyjski-4/5 #DH4 A4
j.francuski-5/5 SB P2
  r_angielski-1/6 #1hh A27
r_angielski-2/6 #2hh A5
r_angielski-3/6 #3hh C2
r_angielski-4/6 #4hh A28
r_angielski-5/6 #5hh A4
r_angielski-6/6 #6hh B6
wf-1/3 #12W SG3
wf-2/3 AO SG1
wf-3/3 #11W SG2
Drukuj plan
wygenerowano 23.01.2020
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum