Krótkie sprawozdanie ze stażu absolwentów.

„ Z dobrym stażem – dobry start!” projekt zrealizowany w 2018r. przez Fundację Zawodowiec w partnerstwie z m.in. Zespołem Szkół nr1 w Skierniewicach. Realizacja projektu w ramach środków POWER. Uczestnicy odbyli miesięczne staże w Wielkiej Brytanii, w mieście Birmingham. Pracowali 5x w tygodniu po 8h dziennie ( łącznie 160h) pod nadzorem szefów kuchni.


Dzięki szybkiemu wchłanianiu wiedzy i dużych postępów w nauce bardzo szybko stali się samodzielnymi kucharzami, wykonując powierzone im zad ania z dużą dokładnością i sprawnością. Poprawiła się również ich umiejętność mowy w języku angielskim oraz otworzyli się na pracę w obcym środowisku. Staże to nie tylko nauka w restauracjach, gdyż podczas pobytu w Wielkiej Brytanii uczestnicy mogli doświadczyć różnych kultur (Birmingham to bardzo rozwinięte miasto z wieloma punktami kulturalnymi do zwiedzenia ) czy zobaczyć Londyn (organizujemy każdej grupie wycieczkę, na którą dostają dodatkowe kieszonkowe). Wyjazd jest również doskonałą lekcją samodzielności – uczestnicy całą grupą mieszkają wspólnie w domu, muszą dbać o codzienne sprawy oraz porządek. Dogląda ich opiekun z Fundacji, do którego każdy ze stażystów może zwrócić się po poradę czy pomoc. Całe sprawozdanie

J. Jednoralska 02.02.2019