II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS POEZJI I PIOSENKI FRANCUSKIEJ...

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie piosenki i poezji francuskiej. Konkurs odbędzie się w Naszej szkole w dniu 15 kwietnia 2015 roku. Osoby chętne mogą się zgłaszać do p. A. Struskiej (sala C8) do dnia 5 kwietnia 2015 roku. Szczegóły w regulaminie konkursu poniżej.


REGULAMIN

II MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU POEZJI I PIOSENKI FRANCUSKIEJ

  1. Organizatorem konkursu jest:

Zespół Szkól Nr 3 w Skierniewicach. ul. Działkowa 10, 96-100 Skierniewice, tel. 833 35 19

Koordynatorem konkursu jest: Agnieszka Struska, nauczyciel języka francuskiego w Zespole Szkół Nr 3, astruska0@poczta.onet.pl

Konkurs objęty jest patronatem projektu „łódzkie bardziej francuskie” prowadzonego przez Ambasadę Francji w Polsce.

Celem konkursu jest zachęcanie młodzieży do nauki języka francuskiego, poszerzanie wiedzy dotyczącej kultury francuskiej oraz rozwijanie ich umiejętności artystycznych.  

Przedmiotem Konkursu jest recytacja poezji napisanej w oryginale w języku francuskim lub wykonanie piosenki francuskiej w języku francuskim.

2. Jury Konkursu oceniać będzie:

  1. Zapamiętanie tekstu
  2. Wymowę i akcent
  3. Ekspresję i prezentację
  4. Oryginalność wybranych dzieł

3. Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Skierniewice.

4. Konkurs odbędzie się w Zespole Szkół Nr 3 w Skierniewicach w dniu 15.04.2015 o godzinie 1300.

5. Wszyscy chętni proszeni są o zgłaszanie się bezpośrednio do koordynatora konkursu (astruska0@poczta.onet.pl) lub poprzez nauczycieli języka francuskiego w danej szkole do dnia 5 kwietnia 2015r, a następnie Ci dokonują zgłoszenia do koordynatora. Przy zgłoszeniu należy podać autora oraz tytuł utworu. Podkład muzyczny uczniowie zapewniają sobie we własnym zakresie.

Decyzja jury jest nieodwołalna.

 

A. Struska 11.03.2015