UWAGA STAŻYŚCI !

Szkolenie BHP – Obecność obowiązkowa !!!

Hotel Ibis – obie grupy rozpoczynające staż 2 lipca i 30 lipca mają szkolenie BHP 27 czerwca 2018 r. godzina 1000.
Hotel Bristol – 2 lipca godz. 1000.
Osoby rozpoczynające staż 30 lipca zostaną poinformowane w późniejszym terminie (informacja na stronie internetowej szkoły)


Przypominam o konieczności posiadania książeczek Sanepidu (osoby w Bristolu w dziale zamówień).
Do rozliczenia stażu potrzebne są wypełnione, podpisane i podstemplowane dokumenty:
1.    Zaświadczenie o ukończeniu stażu (wydane przez firmę, proszę się upomnieć, gdyby o tym zapomniano).
2.    Dziennik stażu.
3.    Protokół egzaminu po stażu.
4.    Formularz zwrotu kosztów dojazdu
Ww. dokumenty należy składać w księgowości od dnia 1 sierpnia 2018 r.

J. Jednoralska, R. Małkus 15.06.2018