ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W SKIERNIEWICACH
96-100 Skierniewice
ul. Działkowa 10

tel./fax +48 46 833-35-19, +48 46 833-21-13
 e-mail: ekon-sk@wp.pl  

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 mgr Henryk Kobyłecki

Wicedyrektorzy: - mgr Małgorzata Podkońskamgr Dorota Klucznik

NIP SZKOŁY
NIP RR
regon Technikum
regon Liceum

836-10-23-742
836-18-04-600
750214915
750214884

Konto do wpłaty  na

Radę Rodziców przy ZS Nr3

79 9297 0005 0560 1920 2050 0001