Termin działań

Kółko działa począwszy od 2000 do dnia dzisiejszego. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 2 godziny na strzelnicy pneumatycznej w siedzibie LOK-u w Skierniewicach. W tym roku są to: co druga środa i piątek od godziny 1530 do 1730.

Opiekunem koła jest mgr Henryk Zagajewski.

Cele zajęć

• Cel główny

Przygotowanie uczniów do właściwego zachowania się na strzelnicy i zapoznanie ich z zasadami, jakie obowiązują podczas strzelania z broni sportowej.

• Cele szczegółowe:

 • Zapoznanie uczniów z czynnikami wpływającymi na celność.
 • Nauczenie przyjmowania pozycji strzeleckich oraz poprawnego celowania i oddania strzału.
 • Doskonalenie umiejętności korygowania błędów na podstawie przestrzelin.
 • Zapoznanie z zasadami zachowania na strzelnicy.
 • Propagowanie wśród uczniów spędzania czasu bez kontaktu z narkotykami, papierosami i alkoholem.
 • Uświadomienie młodzieży zagrożeń dla zdrowia, jakie niosą ze sobą używki.

Plan realizacji zajęć

 • Zapoznanie z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi broni i amunicji,
 • Omówienie zasad bezpiecznego obchodzenia się z bronią,
 • Przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na strzelnicy,
 • Omówienie części składowych broni sportowej,
 • Zapoznanie z podstawowymi zasadami strzelania,
 • Omówienie prawidłowego sposobu składania się do strzału,
 • Zapoznanie z techniką oddania strzału,
 • Przeprowadzenie ćwiczeń przygotowawczych do strzelania z broni pneumatycznej,
 • Strzelanie próbne z karabinka pneumatycznego na skupienie,
 • Strzelanie szkolne z karabinka pneumatycznego na celność,
 • Strzelanie szkolne z pistoletu pneumatycznego na celność,
 • Strzelanie oceniane z pistoletu pneumatycznego,
 • Strzelanie oceniane z karabinka pneumatycznego,
 • Przygotowanie do zawodów strzeleckich z karabinka pneumatycznego,
 • Udział w różnych zawodach strzeleckich,
 • Doskonalenie umiejętności strzelania z broni pneumatycznej.

Nasza drużyna strzelecka osiąga coraz lepsze wyniki w Lidze Strzeleckiej w Skierniewicach.
A prezentują się one tak:

 1. Rok szkolny 2000/2001 – V miejsce
 2. Rok szkolny 2001/2002 – III miejsce
 3. Rok szkolny 2002/2003 – III miejsce
 4. Rok szkolny 2003/2004 – II miejsce
 5. Rok szkolny 2004/2005 – I miejsce
 6. Rok szkolny 2005/2006 – I miejsce
 7. Rok szkolny 2006/2007 - I miejsce
 8. Rok szkolny 2007/2008 - I miejsce
 9. Rok szkolny 2008/2009 - II miejsce

Uczniowie naszej szkoły mają też możliwość sprawdzenia się w różnych konkursach. Najczęściej są to następujące zawody i turnieje:

 • Konkurs wiedzy morskiej „Polska leży nad Bałtykiem”,
 • Turniej wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”,
 • Zawody strzeleckie „O Srebrne Muszkiety”,
 • Mistrzostwa pierwszej pomocy PCK,
 • Wojewódzkie zawody w sportach obronnych,
 • Otwarte wojewódzkie mistrzostwa LOK z broni pneumatycznej,
 • Wojewódzkie Zawody Sportowo Obronne.