Szkolny Klub Europejski działa w naszej szkole od 2002 roku. Głównym celem jest popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej oraz integrowanie społeczności szkolnej wokół zagadnień europejskich i wspólnych działań proeuropejskich.
   W swoim dorobku mamy udział w Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej oraz licznych konkursach o tematyce unijnej.
   Nasze sukcesy to: Marlena Czarnecka – finalistka Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej,
   Monika Nowakowska, Paulina Przybylska i Michał Osówniak  - laureaci konkursu wojewódzkiego „Moja szkoła w Unii Europejskiej”,
   Dorota Michalak – laureatka konkursu wojewódzkiego „Europa moich marzeń”.
Organizowaliśmy wyjazdy do Instytutu Europejskiego w Łodzi i Sejmu oraz spotkania z ciekawymi ludźmi. Dwukrotnie odbyły się „euro lekcje” na temat Parlamentu Europejskiego.
   Aktualnie prezentujemy cykl gazetek ściennych, w których przedstawiamy gospodarkę i sytuację polityczną wybranych krajów członkowskich  UE.
   W I półroczu roku szkolnego 2018/2019 w związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego wykonaliśmy gazetkę na temat organizacji i zadań tej ważnej instytucji Unii Europejskiej.
Do współpracy zapraszamy uczniów zainteresowanych tematyką unijną. A tak prezentuje się nasza gablota.

Opiekun Klubu - Jadwiga Śliwińska – Lipiec.