"A d r e n a l i n a"
Z e s p ó ł  s p o r t o w o - t a n e c z n y - działa od września 2004 roku.
 

Zajęcia odbywają się w małej sali gimnastycznej ZSZ NR 3, 
w soboty w godzinach 1030 - 1330. Znajdź nas na Facebooku

Opiekunem i założycielem zespołu jest Monika Kwiecińska.


Członkowie zespołu - rok szkolny 2014/2015 

 


 

Członkowie zespołu (stały skład) w latach 2004/2010

 

Udział zespołu w imprezach