Absolwenci ZSZ3 technikum 2005/2009, liceum 2006/2009

Absolwenci ZSZ3 technikum 2006/2010, liceum 2007/2010

Absolwenci ZSZ3 technikum 2007/2011, liceum 2008/2011

Absolwenci ZSZ3 technikum 2008/2012, liceum 2009/2012

Absolwenci ZSZ3 technikum 2009/2013, liceum 2010/2013

Absolwenci ZSZ3 technikum 2010/2014, liceum 2011/2014

Absolwenci ZS3 technikum 2011/2015, liceum 2012/2015

Absolwenci ZS3 technikum 2012/2016, liceum 2013/2016

Absolwenci ZS3 technikum 2013/2017, liceum 2014/2017

Absolwenci ZS3 technikum 2014/2018, liceum 2015/2018