Atuty Szkoły


Zespół Szkół Nr 3 w Skierniewicach to placówka nowoczesna, spełniająca oczekiwania współczesnej młodzieży. W tym celu systematycznie doposażane są pracownie przedmiotowe w nowoczesny sprzęt elektroniczny taki jak: tablice interaktywne, nowoczesne telewizory i odtwarzacze DVD.
Uzupełniony został księgozbiór biblioteki. Było to możliwe dzięki funduszom Rady Rodziców oraz pozyskanym środkom unijnym. 
Młodzież korzysta z profesjonalnie przygotowanych pracowni: hotelarskiej i gastronomicznej. Bogaty asortyment pomocy dydaktycznych umożliwia poznanie różnych jednostek organizacyjnych hoteli i zakładów gastronomicznych.
Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w targach hotelarskich: w Poznaniu, Krakowie czy Warszawie.  Doskonalą swoje umiejętności na praktykach zawodowych, które odbywają w renomowanych hotelach Warszawy: Sheraton, Bristol, Weston, Radisson Blu, Novotel, Intercontinental, Mercury, Radison Blu, Sobieski, Łodzi: Andel’s, Ibis, Campanile, Qubus. W ramach współpracy z Wyższą Szkołą Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu mają możliwość odbycia praktyk hotelarskich w wypoczynkowych kurortach na greckich wyspach.
O profesjonalnym przygotowaniu młodzieży do zawodu świadczy to, że otrzymuje ona bardzo wysokie oceny końcowe oraz pozytywne opinie od zakładowych opiekunów praktyk. Absolwenci tych kierunków chętnie  są zatrudniani jako pracownicy i  szybko awansują na stanowiska kierownicze w poszczególnych działach. Kontynuują naukę na uczelniach kierunkowych lub pokrewnych. 
Atutem szkoły jest nowoczesny blok sportowy: pełnowymiarowe boisko do piłki koszykowej i siatkowej, sala z lustrami wykorzystywana do ćwiczeń relaksacyjnych oraz siłownia i „Orlik” składający się z dwóch boisk ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną, koszykową i siatkową. 
Dzięki zakupionemu sprzętowi sportowemu prowadzone są zajęcia tenisa ziemnego, badmintona i nordic walking. Po zajęciach lekcyjnych młodzież chętnie bierze udział w zajęciach aerobiku, tańca towarzyskiego oraz gier zespołowych dziewcząt i chłopców. Młodzież naszej szkoły uczestniczy we wszelkiego rodzaju zawodach organizowanych dla szkół ponadgimnazjalnych, podczas których osiąga wysokie wyniki (indywidualnie i drużynowo).
Szkoła posiada stronę internetową www.ekonomik.edu.pl. Systematycznie jest wymieniana i modernizowana infrastruktura sieci, co ma zapewnić jeszcze lepsze i sprawniejsze jej działanie. Wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w komputer z dostępem do Internetu, co umożliwia obsługę e-dziennika, jak również korzystanie z zasobów edukacyjnych.

W celu uatrakcyjnienia zajęć nauczyciele naszej szkoły opracowali autorskie programy nauczania: Elementy biotechnologii, Przewodnik przyrody, Alternatywne źródła energii, Edukacja filmowa, Edukacja prawna, Multimedia i grafika komputerowa.
Elemementy biotechnologii są zajęciami uzupełniającymi dla uczniów klas o profilu biologiczno-chemicznym. Prowadzone są przez p. Alicję Roszkowską. Mają one na celu poszerzenie wiadomości z działu biotechnologii i inżynierii genetycznej. Dzięki temu uczniowie mogą lepiej przygotować się do egzaminu maturalnego i studiów na kierunkach biotechnologicznych, które są dziś bardzo popularne. Program zajęć obejmuje sześć działów tematycznych, w których zaproponowano autorską koncepcję treści z wykorzystaniem doświadczenia i obserwacji, zarówno w pracowni, jak i w czasie zajęć terenowych. 
Przewodnik przyrody to przedmiot umożliwiający uczniom rozwój zainteresowań biologicznych, poznanie walorów kulturowych i przyrodniczych naszego miasta oraz Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Celem zajęć jest rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą, wyjaśnianie zachodzących zjawisk przyrodniczych, a także kształtowanie postaw związanych z tożsamością kulturową regionu. Inicjatorką zajęć oraz osobą prowadzącą jest p. Alicja Roszkowska.
Alternatywne źródła energii, przedmiot prowadzony przez p. Danutę Górską w ramach projektu ekologicznego finansowanego przez WFOŚiGW w Łodzi, odkrywa przed młodzieżą świat pełen tajemnic. W tym celu do pracowni fizyki zakupione zostały nowoczesne pomoce dydaktyczne: pięć zestawów doświadczalnych w zakresie energii odnawialnej – energii wiatru, energii słońca – fotoogniwa oraz kolektor energii ogniwa wodorowego wykorzystanego w napędzie samochodzika demonstracyjnego do doświadczeń, zestaw „Oszczędzaj energię” . Młodzież na zajęciach przekonuje się, że fizyka nie musi być trudna, a poznawanie jej praw jest interesującą przygodą.
W roku szkolnym 2014/2015 pracownia fizyki wzbogaciła się o bezprzewodowy interfejs z radiową transmisją danych wraz z modułami służącymi do przeprowadzania pomiarów fizycznych w pracowni oraz w terenie poza szkołą, np. moduł pogoda - mierzący temperaturę, ciśnienie, wilgotność powietrza oraz światłość, moduł mierzący pole magnetyczne Ziemi oraz moduł dokonujący pomiarów poziomu natężenia dźwięku – hałasu w terenie. Pomoce te zostały zakupione w ramach projektu unijnego.
Edukacja filmowa to zajęcia artystyczne, służące rozwijaniu wyobraźni i postawy twórczej młodzieży. Wielu uczniów chciałoby poznać specyfikę pracy na planie filmowym oraz zadania związane z postprodukcją. Niektórzy marzą, by zaistnieć jako aktorzy, inni zaś, aby za pomocą ruchomych obrazów podzielić się swoją wizją świata (publikacje w Internecie stwarzają wręcz nieograniczone możliwości). Młodzi ludzie są też ciekawi technicznej strony przedsięwzięcia, w innych z kolei drzemią na pewno nieodkryte dotąd talenty menedżerskie.
Zajęcia mają charakter nie tylko teoretyczny, ale też warsztatowy. Pod opieką p. Pawła Wiśniewskiego młodzież poznaje gramatykę języka filmowego oraz obcuje z dziełami mistrzów kina, by móc później zaangażować się we współtworzenie swoich historii opowiadanych ruchomymi obrazami. Ma okazję wykazać się kreatywnością i pracowitością. Zajęcia artystyczne powiązane z filmem i fotografią mają przede wszystkim sprawić, aby ich odbiorcy – uczniowie - pokochali kino. 
Edukacja prawna to przedmiot uzupełniający realizowany w III klasie Liceum Ogólnokształcącego, prowadzony przez p. Elżbietę Kowalską. Celem zajęć jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu prawa, poszerzenie świadomości prawnej młodych ludzi, jak i dostarczenie im praktycznych umiejętności. Uczniowie poznają zasady funkcjonowania prawa i porządku prawnego oraz uczą się, jak i gdzie mogą pogłębić swoją wiedzę, gdy stanie się to konieczne.
    Multimedia i grafika komputerowa to zajęcia, na których uczniowie poznają nowe programy do obróbki grafiki rastrowej i wektorowej. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystują tworząc własne projekty graficzne: plakaty, banery reklamowe oraz strony internetowe. Zajęcia prowadzi p. Grzegorz Wysocki.

Atutem naszej szkoły są także organizowane uroczystości i imprezy, które weszły na stałe do tradycji placówki.
W kalendarz cyklicznych imprez szkolnych wpisały się otrzęsiny klas pierwszych z pyszną grochówką przygotowaną przez samego dyrektora Henryka Kobyłeckiego, Dzień Edukacji Narodowej z udziałem emerytowanych pracowników szkoły, Jasełka i uroczysta Wigilia Bożego Narodzenia, Walentynki, rekolekcje wielkopostne oraz uroczyste pożegnanie absolwentów. Organizowane są  akademie: z okazji Dnia Niepodległości, Dnia Papieskiego.
Do corocznych wydarzeń należy udział szkoły w Targach Edukacyjnych i prezentacja oferty edukacyjnej uczniom klas trzecich gimnazjum, z czym łączy się także organizacja Dnia Otwartego, w czasie którego gimnazjaliści  mają możliwość zapoznania się ze szkołą, jej wyposażeniem oraz kadrą pedagogiczną. Młodzi ludzie mogą uczestniczyć w lekcjach pokazowych, w zajęciach tanecznych, sportowych, w pokazie  doświadczeń z fizyki, biologii, eksperymentach przyrodniczych, w warsztatach Decupage, pokazie sprzętu biurowego czy quizach językowych z nagrodami. Mogą podziwiać umiejętności uczniów technikum gastronomicznego i hotelarskiego.
Co roku odbywa się także Dzień Sportu, kiedy to uczniowie aktywnie zmagają się ze sobą w licznych konkurencjach, zabawach, rywalizują na polu sportowym z nauczycielami, co zawsze wyzwala wiele emocji. Po zawodach dyrektor Henryk Kobyłecki częstuje uczniów i nauczycieli zalewajką. Zainteresowaniem cieszy się także rajd rowerowy organizowany pod koniec roku szkolnego.
Młodzież ma także okazję zaprezentować własne pasje i talenty w konkursach: recytatorskim, literackim, ortograficznym, fotograficznym, wiedzy ekonomicznej i teologicznej. 
Organizowany jest Dzień Europy. Celem imprezy jest  popularyzacja wiedzy o państwach europejskich ich historii, geografii, kulturze,  sprawdzenie wiedzy na temat Unii Europejskiej. Uczniowie chętnie włączają  się w organizację tego dnia, przygotowują prezentacje, wystawy tematyczne, piosenki obcojęzyczne i potrawy kuchni europejskich.
Młodzież uczestniczy także w Konkursie znajomości języka francuskiego i wiedzy o Francji, organizowanym przez Urząd Miasta Skierniewice pod patronatem Prezydenta Miasta. W nagrodę uczniowie wyjeżdżają do miasta partnerskiego Skierniewic – Chatelaillon Plage, które usytuowane jest w malowniczym regionie nad brzegiem Oceanu Atlantyckiego. 
Uczestniczymy także w programie wymiany młodzieży w ramach projektu o partnerstwie polsko-ukraińskim między miastami  Skierniewice i Łubnie. Dzięki projektowi polscy uczniowie już dwa razy podejmowali w naszym mieście swoich ukraińskich kolegów i mogli zaprezentować im polską kulturę, zapoznać z historią, a także życiem codziennym i tradycjami. 
Odzwierciedleniem bogatego życia szkolnego jest kronika, będąca źródłem wiedzy o wydarzeniach, w których uczestniczy szkolna społeczność. 
Zapraszamy do naszej Szkoły!