Rok szkolny:  2017/2018

Język polski

 • mgr Aleksandra Bober
 • mgr Anna Firek
 • mgr Agnieszka Gaworek
 • mgr Marta Jaszewska
 • mgr Grażyna Pawlak

Język angielski

 • mgr Tomasz Iwańczyk
 • mgr Agnieszka Kucharska
 • mgr Anna Kowalczyk
 • mgr Magdalena Marcinkowska
 • mgr Edyta Przybysławska
 • mgr Agnieszka Owczarek
 • mgr Mariola Czapnik
 • mgr Małgorzata Winciorek
 • mgr Izabela Czarnota-Kosonóg
 • mgr Aleksandra Zduńczyk

Język niemiecki

 • mgr Anna Rutkowska
 • mgr Jacek Klemba
 • mgr Lidia Rodziewicz

Język francuski

 • mgr Agnieszka Struska

Język rosyjski

 • mgr Beata Matyjek
 • mgr Aleksandra Zduńczyk

Matematyka

 • mgr Henryk Kobyłecki
 • mgr inż. Anna Wójcik
 • mgr Paweł Wiśniewski
 • mgr Małgorzata Podkońska
 • mgr Alicja Bielawska
 • mgr Ilona Kubik
 • mgr Izabela Strąk-Zarzycka

Fizyka

 • mgr Danuta Górska

Biologia

 • mgr Alicja Roszkowska
 • mgr Jolanta Buler

Przyroda

 • mgr Jolanta Buler
 • mgr Danuta Górska
 • mgr Beata Moraczewska

Biotechnologia

mgr Alicja Roszkowska

Przewodnik przyrody

 • mgr Alicja Roszkowska

Alternatywne źródła energii

 • mgr Danuta Górska

Chemia

 • mgr Beata Moraczewska

Informatyka

 • mgr Grzegorz Wysocki
 • mgr Iwona Prejs

Grafika komputerowa

 • mgr Grzegorz Wysocki

Historia / WOS / Historia i społeczeństwo

 • mgr Beata Gachewicz
 • mgr Radosław Januszewski
 • mgr Renata Mostowska
 • mgr Maria Malinowska-Jacak
 • mgr Agnieszka Krokocka-Cichal

WOK

 • mgr Roman Kobus

Geografia

 • mgr Radosław Małkus
 • mgr Jadwiga Śliwińska-Lipiec
 • mgr Dorota Klucznik
 • mgr Jolanta Buler

Religia

 • mgr Maria Malinowska-Jacak
 • mgr Katarzyna Śmiałek
 • mgr Tomasz Mokrzycki

Wychowanie Fizyczne

 • mgr Anna Kasak
 • mgr Sławomir Markowski
 • mgr Andrzej Owczarek
 • mgr Tomasz Zarębski
 • mgr Henryk Zagajewski
 • mgr Mateusz Antoszewski
 • mgr Jerzy Antoszewski

Edukacja dla bezpieczeństwa

 • mgr Henryk Zagajewski

Przedsiębiorczość

 • mgr Dorota Klucznik

Edukacja prawna

 • mgr Elżbieta Kowalska

Prawo

 • mgr Elżbieta Kowalska

BHP

 • mgr Henryk Zagajewski

Edukacja filmowa

 • mgr Paweł Wiśniewski

Przedmioty Zawodowe

 • mgr Alicja Dobrzańska
 • mgr Iwona Prejs
 • mgr Lidia Radzikowska
 • mgr inż. Anna Mucha
 • mgr Agnieszka Markus-Gąsiorowska
 • mgr Monika Kwiecińska
 • mgr Krystyna Seroczyński
 • mgr Izabela Strąk-Zarzycka
 • mgr inż. Edyta Kłak
 • mgr inż. Iwona Bogusiewicz-Kuś

Wychowanie do życia w rodzinie

 • mgr Barbara Król
 • mgr Monika Piorun

Doradca zawodowy

 • mgr inż. Joanna Jednoralska

Pedagog

 • mgr Barbara Król
 • mgr Monika Piorun

Psycholog

 • mgr Paweł Wiśniewski

Nauczyciel bibliotekarz

 • mgr Renata Zalewska