1. Historia

       2. Biologia

      3. Religia

      4. Przedmioty zawodowe

      5. Fizyka      6. Geografia