- informacje o projekcie

- o projekcie
- Regulamin zawód to podstawa_2
- Formularz rekrutacyjny
- Formularz danych osobowych
- Oświadczenie uczestnika projektu
- Oświadczenie pracownika projektu
- Oświadczenie uczestnictwa w projekcie Zawód 2
- Wzór umowy_staż
- Kadry_płace
- Dział zamówień
- Dział finansów
- Administracja _ ekonomista
- Biuro rachunkowe
- Veka
- Centrum biznesowe
- Recepcja
- Restauracja
- Służba pięter
- SPA
- Program stażu żywienia kuchnia
- Dziennik stażu
- Formularz monitoring
- Formularz zwrot kosztów
- Formularz rezygnacji


- rekrutacja

Rekrutacja będzie prowadzona w  terminie od 21 stycznia do 8 lutego 2019 r. Formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1- dostępny na stronie internetowej oraz w biurze projektu) należy złożyć w biurze projektu (pokój c3). Przed złożeniem formularza należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Zawód to podstawa 2” oraz opisem kursów i warsztatów (dokumenty znajdują na stronie internetowej).

Osoby do kontaktu: Joanna Jednoralska, Radosław Małkus


- kursy i warsztaty

     - opis kursów i warsztatów

- staże

- galeria