Zespół Szkół nr 3 w Skierniewicach.

                 96 -100 Skierniewice, ul. Działkowa 10.
                tel. 46 833 35 19, e-mail: ekon-sk@wp.pl