96-100 Skierniewice, ul. Działkowa 10. tel. 46 833 35 19, e-mail: ekon-sk@wp.pl