Kadra kierownicza

dyrektor szkoły    -            mgr Dorota Klucznik
wicedyrektor szkoły  -  mgr Agnieszka Markus-Gąsiorowska
wicedyrektor szkoły     -  mgr Renata Mostowska