Kadra kierownicza.

Dyrektor szkoły - mgr Henryk Kobyłecki
Wicedyrektor szkoły - mgr Małgorzata Podkońska
Wicedyrektor szkoły - mgr Dorota Klucznik