Kadra kierownicza.

Dyrektor szkoły - mgr Dorota Klucznik
Wicedyrektor szkoły -  mgr Agnieszka Markus-Gąsiorowska
Wicedyrektor szkoły - mgr Alicja Roszkowska