Kadra kierownicza

p.o. dyrektora szkoły    -  mgr Dorota Klucznik
wicedyrektor szkoły  -  mgr Agnieszka Markus-Gąsiorowska
wicedyrektor szkoły     -  mgr Alicja Roszkowska