Język angielski - 17.03.2020r.   Zagadnienia_1_grupa_1, 
Język polski - 17.03.2020r.  Zagadnienia_1.
WOS - 17.03.2020r.  Zagadnienia_1.   Kilka słów.   Inf, Zag_2 27.03, Zag3, Zag_3a 07.04,
Matematyka - 17.03.2020r.  Zag_1, , Zag_2
Informatyka - 17.03.2020r.  Zag_1,  Opis, Zag_2 26.03, Zag_3 03.04, Zag_4 15.04, Zag_5 23.04, Zag_6 30.04, Zag_7 07.05, Zag_8 13.05,
Fizyka - 18.03.2020r.  Zag_1, Zag_1 23.03, Zag_3 30.03, Zag_4 06.04, Zag_5 20.04
Chemia 18.03.2020r.   Zag_1., Zag_2 27.03, Zag_3 31.03, Zag_4 02.04, Zag_5 15.04, Zag_6 23.04,
Geografia 18.03.2020r.   Zag_1., Zag_2 24.03, Zag_3 30.03, Zag_4 05.04, Zag_5 14.04, Zag_6 22.04, Zag_7 05.05, Zag_8 07.05,
Biologia 19.03.2020r.   Zag_1., Zag_2 30.03, Zag_3 06.04, Zag_4 04.05,
Historia 19.03.2020r.   Zag_1, Zag_2 01.04, Zag_3 15.04, Zag_4 21.04, Zag_5 27.04,Zag_6 04.05, Zag_7 11.05, Zag_8 18.05, Zag_9 25.05, Zag_10 01.06, Zag_11 15.06,
Przedsiębiorczość 20.03  Zag_1, Zag_2 23.03, Zag_3 30.03, Zag_4 05.04, Zag_5 15.04, Zag_6 19.04, Zag_7 27.04, Zag_8 04.05, Zag_9 11.05, Zag_10 18.05, Zag_11 25.05, Zag_12 01.06, Zag_13 15.06, Zag 14 22.06,
EDB 20.03  Zag_1, Zag_2 25.03, Zag_3 01.04, Zag_4 14.04, Zag_5 22.04,Zag_6 30.04, Zag_7 08.05, Zag_8 15.05, Zag_9 25.05, Zag_10 01.06, Zag_11 15.06,
WOK 23.03.2020r. Zag_1, Zag_2 30.03, Zag_3 07.04, Zag_4 21.04, Zag_5 29.04, Zag_6 05.05, Zag_7 12.05, Zag_7 15.05, Zag_8 19.05, Zag_9 27.05, Zag_10 03.06,  Zag_11 15.06,
Religia 24.03.2020r . Zag_1, Zag_2 31.03, Zag_3 08.04, Zag_4 23.04, Zag_5 30.04, Zag_6 07.05, Zag_7 18.05, Zag_8 27.05, Zag_9 03.06,