Język angielski - 17.03.2020r.   Zagadnienia_1_grupa_1, 
Język polski - 17.03.2020r.  Zagadnienia_1.
WOS - 17.03.2020r.  Zagadnienia_1.   Kilka słów.   Inf, Zag_2 27.03
Matematyka - 17.03.2020r.  Zag_1, , Zag_2
Informatyka - 17.03.2020r.  Zag_1,  Opis, Zag_2 26.03
Fizyka - 18.03.2020r.  Zag_1, Zag_1 23.03, Zag_3 30.03
Chemia 18.03.2020r.   Zag_1., Zag_2 27.03
Geografia 18.03.2020r.   Zag_1., Zag_2 24.03, Zag_3 30.03
Biologia 19.03.2020r.   Zag_1., Zag_2 30.03
Historia 19.03.2020r.   Zag_1
Przedsiębiorczość 20.03  Zag_1, Zag_2 23.03, Zag_3 30.03
EDB 20.03  Zag_1, Zag_2 25.03
WOK 23.03.2020r. Zag_1, Zag_2 30.03
Religia 24.03.2020r . Zag_1