Język polski - 17.03.2020r.   Zagadnienia_1.    Punktacja, Zag_2 23.03, Zag_3 26.03, Zag_4 30.03
Język niemiecki
  - 17.03.2020r.   Zagadnienia_1_grupa_1.
Matematyka - 17.03.2020r. Zagadnienia_1.     Zag_2 20.03.2020r. , Zag_3 23.03, Zag_4 25.03Zag_530.03
WOS - 17.03.2020r. Zagadnienia_1.  Kilka słów.  Inf, Zag_2 23.03
Język angielski -
17.03.2020r.  Zag_1_gr_5   Zag_1_gr_3
Informatyka - 17.03.2020r. Zag_1,  Zag_2,  Poczta1, Poczta2, Zag_3 26.03
Fizyka - 18.03.2020r. Zag_1. Zag_2 25.03
Język rosyjski -18.03.2020r.  Zag_1
Chemia 18.03.2020r.   Zag_1, Zag_2 27.03
Biologia 18.03.2020r.   Zag_1.
Geografia 19.03.2020r.   Zag_1., Zag_2 25.03
Historia 19.03.2020r.   Zag_1 , Zag_2 26.03
EDB 20.03  Zag_1, Zag_2 25.03
Plastyka 23.03  Zag_1, Zag_2 30.03
Religia 25.03.2020r.  Zag_1