Historia - 16.03.2020r.   Tematyka zajęć,  Ćwiczenia do tematu 2 i 3  , Zag_2 27.03
Język angielski - 17.03.2020r.  Zagadnienia_1_grupa_1,   Zagadnienia_1_grupa_2,
WOS - 17.03.2020r.  Zagadnienia_1.   Kilka słów.   Inf, Zag_2 23.03,
Matematyka - 17.03.2020r.  Zag_1,  
Informatyka - 17.03.2020r  Zag_1,  Opis., Zag_3 26.03
Fizyka - 18.03.2020r.  Zag_1 , Zag_2 23.03, Zag_3 30.03
Język polski - 18.03.2020r.   Zag_1. Zag_2 23.03
Chemia 18.03.2020r.   Zag_1
Biologia 19.03.2020r.   Zag_1., Zag_2 30.03
Geografia 19.03.2020r.   Zag_1., Zag_2 25.03, Zag_3 30.03
Przedsiębiorczość 20.03  Zag_1  , Zag_2 23.03, Zag_3 30.03
EDB 20.03  Zag_1, Zag_2 25.03
WOK 23.03.2020r. Zag_1 , Zag_2 30.03
Religia 25.03.2020r. Zag_1