WOS - 17.03.2020r.   Zagadnienia_1.   Kilka słów.  Inf,  Zag_2  23.03
Język angielski 17.03.2020r. Zag_1_gr_3    Zag_1_gr_4 
Fizyka - 18.03.2020r.  Zag_1Zag_2 24.03, Zag_3 25.03
Chemia 18.03.2020r.   Zag_1, Zag_2 27.03
Biologia 18.03.2020r.   Zag_1
Geografia 19.03.2020r.   Zag_1. Zag_2 25.03, Zag_3 30.03
Historia 19.03.2020r.   Zag_1.
Język polski 20.03  Zag_1, Zag_2 25.03
Przedsiębiorczość 20.03   Zag_1, Zag_2 23.03, Zag_3 30.03
EDB 20.03  Zag_1, Zag_2 25.03
WOK 23.03.2020r. Zag_1, Zag_2
30.03
Religia
24.03.2020r.  Zag_1
Informatyka 26.03.2020r.  Zag_1OpisZag_2 26.03