WOS - 17.03.2020r.  Zagadnienia_1.   Kilka słów.  InfZag_2 23.03
Język angielski - 17.03.2020r. Zag_1_gr_3    Zag_1_gr_4
Matematyka - 18.03.2020r.  Zag_1,  Karta zadań.
Fizyka - 18.03.2020r.  Zag_1, Zag_2 23.03, Zag_3 30.03
Historia - 18.03.2020r.  Zag_1, Zag_2 27.03
Chemia 18.03.2020r.   Zag_1, Zag_2 27.03
Geografia 18.03.2020r.   Zag_1. Zag_2 24.03, Zag_3 30.03
Biologia 19.03.2020r.   Zag_1., Zag_2 30.03
Język polski 20.03  Zag_1 , Zag_2 25.03
Przedsiębiorczość 20.03  Zag_1, Zag_1 23.03, Zag_3 30.03
EDB 20.03  Zag_1, Zag_2 25.03
WOK 23.03.2020r. Zag_1, Zag_2 30.03
Religia 25.03.2020r.  Zag_1
Informatyka 26.03.2020r. Zag_1, Opis,  Zag_2 26.03