Język polski -17.03.2020r.   Zagadnienia_1.   Zag_2 23.03, Zag_3 30.03, Zag_4 , Zag_5 06.04, Zag_6 20.04, Zag_7 27.04, Zag_8 04.05, Zag_9 11.05,
Język niemiecki - 17.03.2020r.  Zagadnienia_1_grupa_1.
Język angielski - 17.03.2020r.  Zagadnienia_1_grupa_1.   Zag_1_gr_3
Informatyka - 17.03.2020r. Zag_1,  Zag_2,  Poczta1Poczta2 , Zag_3 26.03, Zag_4 03.04, Zag_5 15.04,Zag_6 23.04, Zag_7 30.04, Zag_8 07.05, Zag_9 13.05,
Fizyka - 18.03.2020r.  Zag_1.   Zag_1, Zag_2 23.03, Zag_2 25.03, Zag_3 30.03, Zag_4 20.04,
Historia - 18.03.2020r.   Zag_1., Zag_2 27.03, Zag_3 , Zag_3a 15.04, Zag_4 21.04, Zag_5 27.04, Zag_6 04.05, Zag_7 11.05, Zag_8 18.05, Zag_9 25.05, Zag_10 01,06, Zag_11 15.06,
Język rosyjski - 18.03.2020r.   Zag_1.
Matematyka - 18.03.2020r.   Zag_1. ,
Geografia 18.03.2020r.   Zag_1.   Zag_2., Zag_3Zag_4, PD3, Zag_6 15.04, Zag_7, PD_7 20.04, Zag_8 30.04, Zag_9_PP 07.05, Zag_10_PR 08.05,
Organizacja sprzedaży 19.03.2020r.   Zag_1
Podstawy ekonomii 19.03.2020r.   Zag_1, Zag_2 25.03
Ekonomika 20.03  Zag_1,  Mat_1Zag_2 Mat_2 23.03 , Zag_3, Mat_3 30.03, Zag_4, Mat_4 05.04, Zag_5, Mat 1504, Zag_6, Mat 19.04, Zag_7 27.04, Zag_8 04.05, Zag_9 11.05, Zag_10 18.05, Zag_11 25.05, Zag_12 01.06, Zag_13 15.06, Zag_14 22.06,
BHP 20.03 Zag_1, Zag_2 25.03, Zag_3 01.03, Zag_4 14.04, Zag_5 22.04, Zag_6 30.04, Zag_7 08.05, Zag_8 15.05, Zag_9 25.05, Zag_10 01.06, Zag_11 15.06,
EDB 20.03  Zag_1, Zag_2 25.03, Zag_3 01.04, Zag_4 14.04, Zag_5 22.04, Zag_6 30.04, Zag_7 08.05, Zag_8 15.05, Zag_9 25.05, Zag_10 01.06, Zag_11 15.06,
Plastyka 23.03 Zag_1, Zag_2 30.03, Zag_3 07.04, Zag_4 21.04, Zag_5 29.04, Zag_6 05.05, Zag_7 12.05, Zag_8 19.05, Zag_9 27.05, Zag_10 03.06, Zag_11 15.06,
Religia 25.03.2020r. Zag_1, Zag_2 01.04, Zag_3 08.04, Zag_4 23.04, Zag_5 30.04, Zag_6 07.05, Zag_7 15.05, Zag_8 18.05, Zag_9 25.05, Zag_10 03.06,