Język polski -17.03.2020r.   Zagadnienia_1.   Zag_2 23.03, Zag_3 30.03
Język niemiecki - 17.03.2020r.  Zagadnienia_1_grupa_1.
Język angielski - 17.03.2020r.  Zagadnienia_1_grupa_1.   Zag_1_gr_3
Informatyka - 17.03.2020r. Zag_1,  Zag_2,  Poczta1Poczta2 , Zag_3 26.03
Fizyka - 18.03.2020r.  Zag_1.   Zag_1, Zag_2 23.03, Zag_2 25.03, Zag_3 30.03
Historia - 18.03.2020r.   Zag_1., Zag_2 27.03
Język rosyjski - 18.03.2020r.   Zag_1.
Matematyka - 18.03.2020r.   Zag_1.
Geografia 18.03.2020r.   Zag_1.   Zag_2., Zag_3Zag_4, PD3
Organizacja sprzedaży 19.03.2020r.   Zag_1
Podstawy ekonomii 19.03.2020r.   Zag_1, Zag_2 25.03
Ekonomika 20.03  Zag_1,  Mat_1Zag_2 Mat_2 23.03 , Zag_3, Mat_3 30.03
BHP 20.03 Zag_1, Zag_2 25.03
EDB 20.03  Zag_1, Zag_2 25.03
Plastyka 23.03 Zag_1, Zag_2 30.03
Religia 25.03.2020r. Zag_1