Język niemiecki - 17.03.2020r.  Zagadnienia_1_grupa_1.
WOS - 17.03.2020r.  Zagadnienia_1.  Kilka słów.  Inf,  Zag_2  23.03
Język angielski
- 17.03.2020r.  Zag_1_gr_2,   Zag_1_gr_6, 
Informatyka - 17.03.2020r. Zag_1,  Opis. Zag_2 26.03
Fizyka
- 18.03.2020r.  Zag_1, Zag_2 23.03, Zag_3 30.03
Język rosyjski - 18.03.2020r.  Zag_1
Język polski - 18.03.2020r.  Zag_1., Zag_1 23.03
Chemia 18.03.2020r.   Zag_1, Zag_2 27.03
Biologia 18.03.2020r.   Zag_1
Matematyka 19.03.2020r.   Zag_1. Zag_2 24.03 , Zag_3 25.03, Zag_4 30.03
Geografia 19.03.2020r.   Zag_1., Zag_2 25.03, Zag_3 30.03
Historia 19.03.2020r.   Zag_1, Zag_2 26.03
Podstawy ekonomii  19.03.2020r.  Zag_1, Zag_2 25.03
Ekonomika 20.03  Zag_1,  Mat_1, Zag_2 23.03, Zag_3, Mat_3 30.03
Przedsiębiorczość 20.03  Zag_1, Zag_2 23.03, Zag_3 30.03
BHP 20.03   Zag_1, Zag_2 25.03
EDB 20.03   Zag_1, Zag_2 25.03
WOK 23.03.2020r. Zag_1, Zag_2 30.03
Religia 24.03.2020r.  Zag_1