Język niemiecki - 17.03.2020r.  Zagadnienia_1_grupa_1.
WOS - 17.03.2020r.  Zagadnienia_1.  Kilka słów.  Inf,  Zag_2  23.03, Zag_3, Zag_3a 07.04,
Język angielski
- 17.03.2020r.  Zag_1_gr_2,   Zag_1_gr_6, 
Informatyka - 17.03.2020r. Zag_1,  Opis. Zag_2 26.03, Zag_3 03.04, Zag_4 15.04,Zag_5 23.04, Zag_6 30.04, Zag_7 07.05, Zag_8 13.05,
Fizyka
- 18.03.2020r.  Zag_1, Zag_2 23.03, Zag_3 30.03, Zag_4 06.04, Zag_5 20.04,
Język rosyjski - 18.03.2020r.  Zag_1
Język polski - 18.03.2020r.  Zag_1., Zag_2 23.03, Zag_3 02.04, Zag_4 06.05,
Chemia 18.03.2020r.   Zag_1, Zag_2 27.03, Zag_3 02.04, Zag_4,5 17.04, Zag_6 27.04,
Biologia 18.03.2020r.   Zag_1
Matematyka 19.03.2020r.   Zag_1. Zag_2 24.03 , Zag_3 25.03, Zag_4 30.03, Zag_5 02.04, Zag_6 06.04, Zag_7 15.04, Zag_8 20.04, Zag_9 30.04, Zag_10 04.05, Zag_11 14.05,
Geografia 19.03.2020r.   Zag_1., Zag_2 25.03, Zag_3 30.03, Zag_4 15.04,Zag_5 24.04, Zag_6 28.04,
Historia 19.03.2020r.   Zag_1, Zag_2 26.03, Zag_3 15.04, Zag_4 21.04,Zag_5 27.04, Zag_6 04.05, Zag_7 11.05, Zag_8 18.05, Zag_9 25.05, Zag_10 01.06, Zag_11 15.06,
Podstawy ekonomii  19.03.2020r.  Zag_1, Zag_2 25.03
Ekonomika 20.03  Zag_1,  Mat_1, Zag_2 23.03, Zag_3, Mat_3 30.03, Zag_4, Mat_4 05.04, Zag_5, Mat_5 15.04, Zag_6, Mat 19.04, Zag_7 27.04, Zag_8 04.05, Zag_9 11.05, Zag_10 18.05, Zag_11 25.05, Zag_12 01.06, Zag_13 15.06, Zag_14 22.06,
Przedsiębiorczość 20.03  Zag_1, Zag_2 23.03, Zag_3 30.03, Zag_4 05.04, Zag_5 15.04, Zag_6 19.04, Zag_7 27.04, Zag_8 11.05, Zag_9 18.05, Zag_10 25.05, Zag_11 01.06, Zag_12 15.06, Zag_13 22.06,
BHP 20.03   Zag_1, Zag_2 25.03, Zag_3 01.04, Zag_4 14.04, Zag_5 22.04, Zag_6 30.04, Zag_7 08.05, Zag_8 15.05, Zag_9 25.05, Zag_10 01.06, Zag_11 15.06,
EDB 20.03   Zag_1, Zag_2 25.03, Zag_3 01.04, Zag_4 14.04, Zag_5 22.04, Zag_6 30.04, Zag_7 08.05, Zag_8 15.05, Zag_9 25.05, Zag_10 01.06, Zag_11 15.06,
WOK 23.03.2020r. Zag_1, Zag_2 30.03, Zag_3 07.04, Zag_4 21.04, Zag_5 29.04, Zag_6 29.04, Zag_7 05.05, Zag_8 12.05, Zag_9 19.05, Zag_10 27.05, Zag_11 03.06, Zag_12 15.06,
Religia 24.03.2020r.  Zag_1, Zag_2 31.03, Zag_3 08.04, Zag_4 23.04, Zag_5 30.04, Zag_6 07.05, Zag_7 15.05, Zag_8 18.05, Zag_9 27.05, Zag_10 03.06,
WF - Zag_2 01.04