Język angielski - 17.03.2020r.   Zagadnienia_1_grupa_1,  
Język niemiecki - 17.03.2020r.  Zagadnienia_1_grupa_1.
Informatyka - 17.03.2020r. Zag_1,  Zag_2,  Poczta1, Poczta2, Zag_3 26.03
Język rosyjski -
18.03.2020r.   Zag_1.
Matematyka 18.03.2020r.  Zag_1. Zag_2 24.03, Zag_3 26.03
Podstawy
18.03.2020r.   Zag_1.
Geografia 18.03.2020r.   Zag_1.   Zag_2., Zag_3, PD_3 27.03
Biologia 18.03.2020r.   Zag_1.
Historia 19.03.2020r.   Zag_1, Zag_2 26.03
Techniki pracy w hotelarstwie 20.03   Zag_1, Zag_2 25.03
Organizacja pracy w hotelarstwie 20.03   Zag_1
Język polski 20.03  Zag_1, Zag_2 25.03
BHP 20.03  Zag_1, Zag_2 25.03
EDB 20.03  Zag_1, Zag_2 25.03
Plastyka 23.03  Zag_1, Zag_2 30.03
Religia 25.03.2020r.  Zag_1