Historia - 16.03.2020r.   Tematyka zajęć,  Ćwiczenia do tematu 1 i 2. , Zag_3 26.03
Język niemiecki - 17.03.2020r.   Zagadnienia_1_grupa_1.
WOS - 17.03.2020r.  Zagadnienia_1.  Kilka słów.  Inf,  Zag_2 23.03
Język angielski - 17.03.2020r.  Zag_1_gr_2    Zag_1_gr_6
Matematyka -17.03.2020rZag_1,
Informatyka - 17.03.2020r.  Zag_1,  Opis.   Zag_2 26.03
Fizyka - 18.03.2020r.  Zag_1, Zag_2 23.03, Zag_3 30.03
Język rosyjski - 18.03.2020r.  Zag_1
Język polski - 18.03.2020r.   Zag_1.
Procesy 18.03.2020r.   Zag_1., Zag_2 24.03, Zag_3 30.03
Chemia 18.03.2020r.   Zag_1., Zag_2 27.03
Biologia 19.03.2020r.   Zag_1. , Zag_2 23.03, Zag_3 30.03
Geografia 19.03.2020r.   Zag_1., Zag_2 23.03, Zag_3 30.03
Organizacja pracy w hotelarstwie 20.03   - gr. Hotelarze Zag_1
Podstawy hotelarstwa 20.03 - gr. Hotelarze  Zag_1
Podstawy gastronomii 20.03  Zag_1 , Zag_2 
Technologia gastronomiczna 20.03  Zag_1
Przedsiębiorczość  20.03  Zag_1, Zag_2 23.03, Zag_3 30.03
BHP 20.03  Zag_1, Zag_2 25.03
EDB 20.03  Zag_1, Zag_2 25.03
WOK 23.03.2020r. Zag_1, Zag_2 30.03
Religia 25.03.2020r.  Zag_1