Historia - 16.03.2020r.   Tematyka zajęć,   Ćwiczenia do tematu 4 i 5 
Język polski - 17.03.2020r  Zagadnienia_1.   Zag_2 23.03 , Zag_3 30.03
Podróżni... - 17.03.2020r.  Zagadnienia_1
Podstawy... - 17.03.2020r.  Zagadnienia_1, Zag_2 26.03
WOS - 17.03.2020r.  Zagadnienia_1.  Kilka słów.  Inf,  Zag_2  23.03
Język angielski - 17.03.2020r.  Zag_1_gr_2Zag_1_gr_6
Język niemiecki - 17.03.2020r.  Zag_1_gr_1,
Fizyka - 18.03.2020r.  Zag_1., Zag_2 27.03
Język rosyjski - 18.03.2020r.   Zag_1
Chemia 18.03.2020r.   Zag_1., Zag_2 27.03
Biologia 18.03.2020r.   Zag_1.
Matematyka 19.03.2020r.   Zag_1.  Zag_2 24.03 Zag_3 25.03, Zag_4 30.03
Geografia 19.03.2020r.   Zag_1., Zag_2 25.03, Zag_3 30.03
Obsługa podróżnych w portach i terminalach 20.03  Zag_1, Zag_2 27.03
Przedsiębiorczość 20.03  Zag_1, Zag_2 23.03, Zag_3 30.03
BHP 20.03  Zag_1, Zag_2 25.03
EDB 20.03  Zag_1, Zag_2 25.03
WOK 23.03.2020r. Zag_1, Zag_2 30.03
Religia 24.03.2020r.  Zag_1
Informatyka 26.03.2020r. Zag_1Opis, Zag_2 26.03