Język angielski - 17.03.2020r.   Zagadnienia1_grupa_1.
Język niemiecki - 17.03.2020r.  Zagadnienia_1_grupa_1.
Informatyka - 17.03.2020r. Zag_1,  Zag_2,  Poczta1, Poczta2, Zag_3 26.03
Język rosyjski -
18.03.2020r.   Zag_1.
Matematyka - 18.03.2020r.   Zag_1. Zag_2 24.03
Procesy
18.03.2020r.   Zag_1. Zag_2 24.03, Zag_3 30.03
Geografia
18.03.2020r.   Zag_1., Zag_2, Zag_3 30.03
Biologia
18.03.2020r.   Zag_1
Historia 19.03.2020r.   Zag_1, Zag_2 26.03
Język polski 19.03.2020r.  Zag_1
Podstawy gastronomii
20.03   Zag_1Zag_2 
Technologia gastronomiczna 20.03  Zag_1Zag_2
Wyposażenie i BHP  20.03  Zag_1
BHP 20.03  Zag_1, Zag_2 25.03
EDB
20.03  Zag_1, Zag_2 25.03
Plastyka
23.03.2020r.  Zag_1, Zag_2 30.03
Religia
25.03.2020r. Zag_2