Język angielski - 17.03.2020r.   Zagadnienia_1_grupa_3,   Zag_1_gr_2   Zag_1_gr_6
Język niemiecki - 17.03.2020r.  Zagadnienia_1_grupa_1.  Zag_1_gr_2
Język rosyjski - 18.03.2020r.   Zag_1.
Matematyka - 18.03.2020r.  Zag_1.  Zag_2 24.03, Zag_3 26.03
Język polski - 18.03.2020r.  Zag_1_nauczanie _ind_KS ,   Zag_1Zag_2_nauczanie _ind_KS 20.03, Zag_1 23.03, Zag_3_naucz_ind_KS 27.03
Chemia 18.03.2020r.   Zag_1. Zag_2Zag_3 27.03
Biologia 18.03.2020r.   Zag_1.  Zag_1.
Historia i społeczeństwo 19.03.2020r.   Zag_1 
Religia 25.03.2020r. Zag_1