Geografia - 16.03.2020r  BIOSFERA,  Procesy-fizycznogeograficzne-karta-pracy,  Wymagania edukacyjne - biosfera
Język niemiecki - 17.03.2020r.  Zagadnienia_1_grupa_1.
Język angielski - 17.03.2020r.  Zag_1_gr_4
Historia - 18.03.2020r.   Zag_1., Zag_2 27.03
Język rosyjski - 18.03.2020r.   Zag_1.
Język polski 19.03.2020r.   Zag_1, Zag_2 23.03
Matematyka 20.03   Zag_1
Grafika komputerowa 20.03  Zag_1
Religia 25.03.2020r.  Zag_1