Język angielski - 17.03.2020r.   Zagadnienia_1_grupa_2,    Zagadnienia_1_grupa_1,  Zagadnienia_1_zawod_grupa_1, Zag_1_gr_5 , Zag_1_gr_4
Język niemiecki - 17.03.2020r.  Zagadnienia_1_grupa_1
Język rosyjski - 18.03.2020r.   Zag_1
Matematyka - 18.03.2020r.   Zag_1
Pracownia ekonomiczna 19.03.2020r.   Zag_1
Zasady rachunkowości 19.03.2020r.  Zag_1,   Zag_1_nauczanie_indyw 
Pracownia ekonomiczno - informatyczna 19.03.2020r.   Zag_1., Zag_2 _gr226.03
Geografia 19.03.2020r.   Zag_1, Zag_2 24.03, Zag_3 30.03
Język polski 20.03  Zag_1, Zag_2 25.03
Statystyka 20.03  Zag_1, Zag_2 23.03, Zag_3 30.03
Kadry i płace 23.03.2020r.  Zag_1
Marketing 23.03 2020r.  Zag_1
Ekonomika 23.03.2020r.  Zag_1
Prawo 24.03 2020r. Zag_1
Religia 25.03.2020r.  Zag_1