Język angielski - 17.03.2020r.   Zagadnienia_1_grupa_2, Zagadnienia_1_grupa_1,   Zagadnienia_1_zawod_grupa_1.  Zag_1_gr_5   Zag_1_gr_4
Język niemiecki - 17.03.2020r. Zagadnienia_1_grupa_1.
Język polski - 17.03.2020r.  Zagadnienia_1.
Język rosyjski - 18.03.2020r.   Zag_1.
Matematyka - 18.03.2020r.   Zag_1.
Zasady rachunkowości 19.03.2020r.   Zag_1
Pracownia ekonomiczno - informatyczna 19.03.2020r.   Zag_1_., Zag_2_gr2 , f_vat,25.03 , Zag_2_gr1 26.03
Geografia 19.03.2020r.  Zag_1Zag_2 24.03, Zag_3 30.03
Ekonomika 19.03.2020r.   Zag_1    Zał_1, Zag_2 ,  Zał 26.03
Statystyka 20.03  Zag_1, Zag_2 23.03, Zag_3 30.03
Kadry i płace 23.03.2020r.  Zag_1
Marketing 23.03 2020r.  Zag_1
Prawo 24.03.2020r.  Zag_1
Religia 25.03.2020r.  Zag_1
Godzina wychowawcza 26.03.2020r.  Zag_1, Zał.,