Język angielski - 17.03.2020r.   Zagadnienia_1_grupa_3Zag_1_gr_2, Zag_1_gr_6
Język niemiecki - 17.03.2020r.  Zagadnienia_1_grupa_1.   Zag_1_gr_2
Matematyka - 17.03.2020r.  Zag_1,  
Historia - 18.03.2020r.   Zag_1, Zag_2 27.03
Język rosyjski - 18.03.2020r. Zag_1.
Język polski - 18.03.2020r.  Zag_1.  Zag_2 20.03  , Zag_3 27.03
Przyroda - 23.03.2020r.  Zag_2, Zag_3 30.03
Edukacja prawna 24.03.2020r. Zag_1 
Religia 25.03.2020r. Zag_1