Język angielski - 17.03.2020r.  Zagadnienia_1_grupa_3,
Język polski - 17.03.2020r.   Zagadnienia_1.  Zag_2 23.03, Zag_3 26.03, Zag_4 30.03
Język rosyjski - 18.03.2020r.   Zag_1.
Matematyka - 18.03.2020r. Zag_1.  Zag_2 , Zag_3 24.03, Zag_4 30.03
Działalność gospodarcza w gastronomii 19.03.2020r.   Zag_1, Zag_2 25.03
Procesy 19.03.2020r.  Zag_1, Zag_2 24.03, Zag_3 30.03
Biologia 20.03.2020r.   Zag_1, Zag_2 23.03, Zag_3 30.03
Technologia gastronomiczna 20.03   Zag_1 Info
Usługi gastronomiczne 20.03  Zag_1  
Wyposażenie i BHP 20.03  Zag_1
Zasady żywienia 20.03    Zag_1,  Info
Religia 25.03.2020r. Zag_1