Język angielski - 17.03.2020r.   Zagadnienia_1_grupa_1,   Zagadnienia_1_grupa_2, Zag_1_gr_5
Język niemiecki - 17.03.2020r.  Zagadnienia_1_grupa_1.
Geografia - 17.03.2020r.  Zagadnienia_1.    Zag_2, Zag_3 24.03, Zag_4 30.03, Zag_5 05.04, Zag_6 , Zag_7 14.04, Zag_8 22.04,
WOS - 17.03.2020r. Zagadnienia_1.  Kilka słów.   Inf,  Zag_2  23.03, Zag_3, Zag_3a 07.04,
Matematyka - 17.03.2020r.  Zag_1
Język rosyjski - 18.03.2020r.  Zag_1.
Język polski - 18.03.2020r.  Zag_1.  Zag_2 20.03.2020r. Zag_3 27.03, Zag_4 03.04, Zag_5 20.04,
Historia i społeczeństwo 18.03.2020r.   Zag_1, Zag_2 26.03, Zag_3 21.04,
Edukacja prawna 24.03.2020r.  Zag_1, Zag_2 31.03, Zag_3 07.04, Zag_4 , Zag_4aZag_4 bZag_4 c , R_4d 15.04, Zag_5, Mat_5 21.04,