Język angielski - 17.03.2020r.   Zagadnienia_1_grupa_1,   Zagadnienia_1_grupa_2, Zag_1_gr_5
Język niemiecki - 17.03.2020r.  Zagadnienia_1_grupa_1.
Geografia - 17.03.2020r.  Zagadnienia_1.    Zag_2, Zag_3 24.03, Zag_4 30.03
WOS - 17.03.2020r. Zagadnienia_1.  Kilka słów.   Inf,  Zag_2  23.03
Matematyka - 17.03.2020r.  Zag_1
Język rosyjski - 18.03.2020r.  Zag_1.
Język polski - 18.03.2020r.  Zag_1.  Zag_2 20.03.2020r. Zag_3 27.03
Historia i społeczeństwo 18.03.2020r.   Zag_1, Zag_2 26.03
Edukacja prawna 24.03.2020r.  Zag_1