Język angielski - 17.03.2020r.   Zagadnienia_1_grupa_1,  Zagadnienia_1_grupa_2,
Historia - 17.03.2020r.  Tematyka zajęć 16-20.03.   Ćwiczenia do tematu 1 i 2. Zag_2 26.03
Język niemiecki - 17.03.2020r.  Zagadnienia_1_grupa_1.
Fizyka - 18.03.2020r.  Zag_1.   Zag_2 20.03 Zag_3 26.03, Zag_4 27.03, Zag_5_KN 30.03
Język rosyjski - 18.03.2020r.  Zag_1
Język polski 19.03.2020r.  Zag_1, Zag_1 23.03
Informatyka  Zag_1 20.03