Geografia - 17.03.2020r.   1.Współrzędne geograficzne.    2. Skala mapy.   3.Metody prezentacji danych geograficznych. Zag_4, Zag_5, Zag_6, Zag_7 23.03, Zag_8 02.04, Zag_9, PD 03.04, Zag_10, Zag_11 06.04, Zag_12 15.04, Zag_13 16.04, Zag_14 17.04, Zag_15 22.04,
Historia i społeczeństwo
- 17.03.2020r.  Tematyka zajęć 16-20.03.    Ćwiczenia do tematu 1 i 2. Zag_3 30.03, Zag_4 06.04, Zag_5 20.04,
Język niemiecki - 17.03.2020r.  Zagadnienia_1_grupa_1.
Język angielski - 17.03.2020r. Zag_1_gr_5, Zag_1_gr_4 ,  Zag_1_gr_2
Język polski 19.03.2020r.   Zag_1 
Matematyka 20.03    Zag_1