Geografia - 16.03.2020 r.  LUDNOŚĆ,  WYMAGANIA
Rachunkowość -
17.03.2020r.   Zagadnienie_1. Zag_2 23.03, Zag_3 30.03
Język niemiecki - 17.03.2020r.  Zagadnienia_1_grupa_1.
Język angielski - 17.03.2020r.   Zagadnienie_1_grupa_3.  Zag_1_gr_5  , Zag_1_gr_1Zag_1_gr_4
Język rosyjski - 18.03.2020r.   Zag_1.
Matematyka - 18.03.2020r.  Zag_1
Język polski 18.03.2020r.  Zag_1, Zag_2 23.03, Zag_3 30.03
Pracownia ekonomiczna rachunkowości 19.03.2020r.   Zag_1. Zag_2 30.03
Historia i społeczeństwo 19.03.2020r.   Zag_1, Zag_2 26.03
Ekonomika 20.03  Zag_1, Zag_2 23.03 , Zag_3 30.03
Analiza 23.03.2020r.  Zag_1