Język niemiecki - 17.03.2020r.  Zagadnienia_1_grupa_1.
Język angielski - 17.03.2020r.   Zag_1_gr-4,  Zag_1_gr_2
Matematyka -18.03.2020r.  Zag_1
Przyroda-Fizyka - 18.03.2020r.  Zag_1., Zag_2 30.03
Historia - 18.03.2020r.  Zag_1, Zag_2 27.03, Zag_3 06.04, Zag_4 15.04, Zag_5 21.04,
Przyroda 18.03.2020r.  Zag_1., Zag_1 i 227.03, Zag_3 02.04, Zag_4 17.04,
Język polski 20.03 Zag_1 Zag_2, Zag_3 02.04