Język niemiecki - 17.03.2020r.  Zagadnienia_1_grupa_1.
Język angielski - 17.03.2020r.   Zag_1_gr-4,  Zag_1_gr_2
Matematyka -18.03.2020r.  Zag_1
Przyroda-Fizyka - 18.03.2020r.  Zag_1., Zag_2 30.03
Historia - 18.03.2020r.  Zag_1, Zag_2 27.03
Przyroda 18.03.2020r.  Zag_1., Zag_1 i 227.03,
Język polski 20.03 Zag_1 Zag_2