Język angielski - 17.03.2020r.   Zawodowy_1Zagadnienia_1_grupa_3 , Zag_1_gr_5,  Zag_1_gr_1,  Zag_1_gr_4
Język niemiecki - 17.03.2020r.  Zagadnienia_1_grupa_1.
Historia - 17.03.2020r.  Zag_1.  Ćwiczenia , Zag_2 25.03
Matematyka - 17.03.2020r.  Zag_1,  
Techniki pracy w hotelarstwie - 18.03.2020r.  Zag_1. Zag_2 25.03
Geografia 18.03.2020r.   Zag_1,   Zag_2., Zag_3 27.03
Język rosyjski - 18.2020r.   Zag_1.
Organizacja 18.03.2020r.  Zag_1. Zag_2 23.03
Język polski 18.03.2020r.  Zag_1, Zag_2, Zag_3 30.03
Działalność przedsiębiorstwa hotelarskiego 19.03.2020r.   Zag_1, Zag_2 , Załącznik25.03
Obsługa informatyczna w hotelarstwie 19.03.2020r.   Zag_1
Obsługa konsumenta 20.03  Zag_1
Marketing 23.03.2020r. Zag_1
Religia 25.03.2020r.  Zag_1