Język angielski - 17.03.2020r.   Zagadnienia_1_grupa_1,    Zagadnienia_1_grupa_5,   Zag_1_gr_3
Historia i społeczeństwo - 17.03.2020r.  Tematyka zajęć 16-20.03.   Ćwiczenia do tematu 1 i 2. , Zag_2 26.03, Zag_3 30.03, Zag_4 02.04, Zag_5 06.04, Zag_6 15.04, Zag_7 20.04,
Język niemiecki - 17.03.2020r.  Zagadnienia_1_grupa_1.
Geografia - 17.03.2020r.  Zagadnienia_1.    Zag_2, Zag_3 24.03, Zag_4 30.03, Zag_5 05.04, Zag_6 , Zag_7 14.04, Zag_8 22.04,
Matematyka -
18.03.2020r.  Zag_1_gr_2Zag_1. Zag_2 26.03, Zag_3_gr_2 30.03, Zag_3 31.03, Zag_4_gr_2 06.04
Język rosyjski -
18.03.2020r.   Zag_1.
G.d.d.w 19.03.2020r.   Zag_1
Język polski 19.03.2020r.   Zag_1