Geografia - 17.03.2020r.   1.Zanieczyszczenie środowiska.   2.Ochrona środowiska przyrodniczego w Polsce.   3.Parki narodowe w Polsce.
Zag_4, Zag_5 Zag_6
23.03, Zag_7 01.04, Zag_8 02.04, Zag_9, Zag_10 06.04, Zag_11 07.04, Zag_12 08.04, Zag_13, PD_13 16.04, Zag_14 21.04, Zag_15 22.04,
Język angielski
- 17.03.2020r.   Zagadnienia_1_grupa_1,   Zagadnienia_1_grupa_5, Zag_1_gr_3
Historia - 17.03.2020r.  Tematyka zajęć 16-20.03.   Ćwiczenia do tematu 1 ,2 i 3. Zag_2 25.03, Zag_3 01.04, Zag_4 02.04, Zag_5 15.04, Zag_6 17.04, Zag_7 22.04,
Język niemiecki - 17.03.2020r.  Zagadnienia_1_grupa_1.
Język rosyjski - 18.03.2020r.   Zag_1.
Matematyka - 18.03.2020r.  Zag_1,   Zag_2,  Informacja,   Odp_1,  Odp_2,  24.03, Inform., Zag_3, Zag_4, Zag_5 26.03, Zag_6_mat_pr_rozw 06.04, Zag_7_ inf 19.04, Zag_8_rozw_Ark6 27.04,
Język polski 18.03.2020r.   Zag_1, Zag_2 23.03, Zag_3 30.03, Zag_4 06.04, Zag_5 19.04, Zag_6 27.04,