Geografia - 17.03.2020r.   1.Zanieczyszczenie środowiska.   2.Ochrona środowiska przyrodniczego w Polsce.   3.Parki narodowe w Polsce.
Zag_4, Zag_5 Zag_6
23.03
Język angielski
- 17.03.2020r.   Zagadnienia_1_grupa_1,   Zagadnienia_1_grupa_5, Zag_1_gr_3
Historia - 17.03.2020r.  Tematyka zajęć 16-20.03.   Ćwiczenia do tematu 1 ,2 i 3. Zag_2 25.03
Język niemiecki - 17.03.2020r.  Zagadnienia_1_grupa_1.
Język rosyjski - 18.03.2020r.   Zag_1.
Matematyka - 18.03.2020r.  Zag_1,   Zag_2,  Informacja,   Odp_1,  Odp_2,  24.03, Inform., Zag_3, Zag_4, Zag_5 26.03
Język polski 18.03.2020r.   Zag_1, Zag_2 23.03, Zag_3 30.03