Język angielski - 17.03.2020r.    Zagadnienia_1_grupa_1,   Zagadnienia_1_grupa_5,   Zag_1_gr_3

Język niemiecki - 17.03.2020r.  Zagadnienia_1_grupa_1.
Historia - 18.03.2020r.   Zag_1. , Zag_2 27.03
Język rosyjski -
18.03.2020r.   Zag_1.
Matematyka - 18.03.2020r.   Zag_1. Zag_2 26.03
Język polski - 18.03.2020r.  Zag_1.    Zag_2 20.03 , Zag_3 27.03
Biologia 19.03.2020r.   Zag_1    Zag_2, Zag_3 23.03