WAŻNA INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW, którzy w terminie do dnia 07 lutego 2020 r. deklarowali przystąpienie do egzaminu ustnego z języka obcego nowożytnego.
admin
21.05.2020r.