EGZAMIN MATURALNY  2021 r.
- Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2021 r.
- Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2021 r.
- Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2021 r.
admin 05.10.2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EGZAMIN MATURALNY W SESJI POPRAWKOWEJ - odbędzie się:

  w dniu 08 września 2020 r. - godzina 14:00. Proszę zgłosić się do szkoły na godzinę 13:30.
              Wymagane są:
                -
dowód tożsamości
                - długopis
                - przybory na egzamin z matematyki
                - maseczka ochronna

admin 03.09.2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na kolejne egzaminy maturalne wchodzimy głównym wejściem szkoły.

- Historia sztuki           – 19.06.2020_godz. 13:15_sala C12

- Język francuski        – 23.06.2020_godz. 13:15_sala C12

- Fizyka                          – 24.06.2020_godz. 8:15_sala C16

- Historia                        – 24.06.2020_godz. 13:15_sala C14

- Język rosyjski p.p.    – 26.06.2020_godz. 8:15_sala C12

- Język rosyjski p.r.     – 26.06.2020_godz. 13:15_sala C14

lista osób z podziałem na sale - dzień - 19.06.2020r. - Geografia.
-
Geografia - poziom rozszerzony - godz. 8:15_ II piętro
-
Geografia - poziom rozszerzony - godz. 8:30_ I piętro
admin 14.06.2020
lista osób z podziałem na sale - dzień - 17.06.2020r. - Chemia.
-
Chemia - poziom rozszerzony - godz. 8:15.
admin
14.06.2020
listy osób z podziałem na sale - dzień - 16.06.2020r. - Biologia, WOS.
- Biologia - poziom rozszerzony - godz. 8:15.
- WOS - poziom rozszerzony - godz. 13:15.
admin 14.06.2020
lista osób z podziałem na sale - dzień - 15.06.2020r. - Matematyka.
- Matematyka - poziom rozszerzony - godz. 8:15.
admin
14.06.2020
listy osób z podziałem na sale - dzień
- 08.06.2020r. - Język polski….
- Język polski - poziom podstawowy - godz. 8:40_parter.
- Język polski - poziom podstawowy - godz. 8:20_I piętro.
- Język polski - poziom podstawowy - godz. 8:00_II piętro.
- Język polski - poziom rozszerzony - godz. 13:30.

admin 04.06.2020
listy osób z podziałem na sale - dzień - 09.06.2020r. - Matematyka….
- Matematyka - poziom podstawowy - godz. 8:40_parter.
- Matematyka - poziom podstawowy - godz. 8:20_I piętro.
- Matematyka- poziom podstawowy - godz. 8:00_II piętro.
admin 07.06.2020
listy osób z podziałem na sale - dzień - 10.06.2020r. - Język angielski….
- Język angielski - poziom podstawowy - godz. 8:40_parter.
- Język angielski - poziom podstawowy - godz. 8:20_I piętro.
- Język angielski - poziom podstawowy - godz. 8:00_II piętro.
- Język angielski - poziom rozszerzony - godz. 13:30_I piętro.
- Język angielski - poziom rozszerzony - godz. 13:15_II piętro.
admin 08.06.2020

WAŻNA INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW, którzy w terminie do dnia 07 lutego 2020 r. deklarowali przystąpienie do egzaminu ustnego z języka obcego nowożytnego.
admin
21.05.2020r.