EGZAMIN MATURALNY  2021 r.


 - Wytyczne CKE, MEiN, GIS  (nowe)
- Komunikat o przyborach.- Terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2020-2021 v.2.
- Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2021 r.
- Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2021 r.
- Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2021 r.
admin 22.04.2021
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------