INFORMACJE O Projekcie: " Ponadnarodowa mobilność uczniów " !


Zajęcia z języka angielskiego dla osób wyjeżdżających w ramach programu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" do Grecji odbędą się w szkole w dniach 24.08.2021 (wtorek), 25.08.2021 (środa), 26.10.08.2021 (czwartek), 30.08.2021 (poniedziałek) o godzinie 10:00 - mała sala gimnastyczna.

1.
Prezentacja
2. Karta zgłoszeń
3. Regulamin
4. Terminy

5. Dodatkowe terminy
6. Zgoda na wycieczkę
7. Skrócony regulamin wycieczki

8. Materiały z przygotowania kulturowego i językowego