Akademia wysokich lotów.

Harmonogram kursów: Akademia wysokich lotów - wrzesień/grudzień 2021r.  ( nowy )

Godziny i daty rozpoczęcia staży w firmach
.

Harmonogram szkoleń : Akademia wysokich lotów - wrzesień/maj 2021r.
Informacja dla stażystów w ramach projektu „Akademia wysokich lotów
".

Harmonogram kursów: Akademia wysokich lotów - marzec/kwiecień 2021r. 
Harmonogram kursów: Akademia wysokich lotów - luty/marzec 2021r.


Uwaga uczniowie technikum hotelarskiego !
Ruszamy z rekrutacją UCZNIÓW TECHNIKUM HOTELARSKIEGO (KLASA 3K, 2K, 2KG) do projektu „Akademia Wysokich Lotów”! Jeśli chcecie uczestniczyć w płatnym stażu u pracodawcy (w wakacje) oraz w różnych kursach i szkoleniach w ramach projektu wypełnijcie formularz rekrutacyjny. Formularz należy wydrukować, w miejscu stażu (staż jest obowiązkowy) oraz wybranego kursu złożyć podpis. Podajecie datę urodzenia, klasę, obszar zamieszkania (miasto, wieś) oraz średnią ocen z ostatniego półrocza (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Formularz należy dostarczyć do szkoły do piątku 22 stycznia do godziny 16.00. Formularz proszę zostawić na portierni. Jeśli nie macie drukarki to czyste formularze będą do pobrania na portierni. W razie pytań zapraszam do kontaktu za pośrednictwem e-dziennika lub Teams, Radosław Małkus.       <<Formularz do pobrania>>

-Harmonogram kursów- 
(data dodania 27.12.2020)

- Harmonogram - daty - terminy  (data dodania - 03.11.2020)

- Sprawozdanie z realizacji projektu Akademia wysokich lotów - nowy
(data dodania 19.01.2021)
- Opis projektu Akademia wysokich lotów.
- Regulamin projektu Akademia wysokich lotów.
- Lista przyjętych.
- Rekrutacja listy imienne.
- Rekrutacja - podział na zajęcia.
- Rekrutacja tabela.
Spis załączników:
Załącznik 1 - Formularz rekrutacyjny projektu „Akademia wysokich lotów”.
Załącznik 2 – Formularz danych osobowych uczestnika projektu „Akademia wysokich lotów”.
Załącznik 3 – Oświadczenie Uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Załącznik 4 - Umowa uczestniczenia w projekcie „Akademia wysokich lotów”.
Załącznik 5 - Umowa o staż.
Załącznik 6 – Program stażu dla uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista.
Załącznik 7- Program stażu dla uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa.
Załącznik 8 - Program stażu dla uczniów kształcących się w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali.
Załącznik 9 - Zaświadczenie o ukończeniu stażu zawodowego.
Załącznik 10 – Protokół egzaminu praktycznego potwierdzający nabycie umiejętności .
                              i kompetencji zawodowych w ramach projektu „Akademia wysokich lotów”.
Załącznik 11 – Dziennik przebiegu stażu zawodowego w ramach projektu „Akademia wysokich lotów”.
Załącznik 12 - Formularz monitoringu.
Załącznik 13 - Formularz wypłaty stypendium stażowego oraz zwrotu kosztów przejazdu.
Załącznik 14 - Formularz rezygnacji z uczestnictwa w projekcie „Akademia wysokich lotów”.