Informacja !
Ze względu na możliwość realizacji zajęć praktycznych w szkołach wznawiamy działania w ramach projektu „Zawód to podstawa 2”. Niestety wcześniejszy harmonogram uległ zmianie. W lipcu staże nie będą się odbywały dlatego wiele kursów przenieśliśmy na lipiec i sierpień. Bardzo proszę, żebyście dokładnie sprawdzili wszystkie terminy i listy. Wypiszcie sobie daty, w których macie kursy i sprawdźcie, czy żadne terminy Wam się nie nakładają. Jeżeli w danym dniu nie możecie uczestniczyć w kursie albo kursy się nakładają proszę o kontakt mailowy przy użyciu e-dziennika. Wszystkie kursy będą odbywać się przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego, będziecie musieli tylko uzbroić się w maseczkę. Szczegóły prześlemy pocztą elektroniczną i zamieścimy na stronie internetowej szkoły. Informuję, że dodatkowych edycji kursów niż te w harmonogramie nie będzie. Proszę przekazywać informacje innym uczniom.
Radosław Małkus 10.06.2020
Informacja !
15.06 (poniedziałek) w godzinach 12.30-13.30 w sali C3 będziemy rozdawać stroje szyte na staże dla uczniów żywienia. Każdy osobiście odbiera swój strój, nie przekazujemy go innym osobom. Proszę też o odebranie strojów dziewczyny z hotelarstwa z klasy 3k. Pozostałe stroje będą rozdawane w późniejszym terminie.
J. Jednoralska  10.06.2020
Informacja !
W związku z zagrożeniem Covid 19 wszystkie kursy i warsztaty zaplanowane od dnia 12 marca 2020 r. zostały zawieszone. O terminach realizacji zadań powiadomimy po zakończeniu zagrożenia epidemiologicznego.
J. Jednoralska R. Małkus  28.05.2020
Informacja !

Przypominam o zbliżających się kursach w marcu i kwietniu z projektu Zawód to podstawa 2 - terminy kursów (zmiana).

R. Małkus 5.03.2020r.
Uwaga uczniowie technikum !

Poniżej znajdują się listy osób zakwalifikowanych do projektu „Akademia wysokich lotów”. Proszę o sprawdzenie list imiennych z listami podziału na zajęcia, na które zostaliście zakwalifikowani. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na kursach i warsztatach niektóre osoby zostały umieszczone na listach rezerwowych. O wynikach rekrutacji na kursy: Obsługa naziemna statków powietrznych, Animator czasu wolnego, Udzielanie informacji turystycznej, Obsługa kelnerska zostaniecie poinformowani w innym terminie.
W celu wyjaśnienia ewentualnych nieścisłości proszę o osobisty kontakt Radosław Małkus, sala c12. - KLIK -

R. Małkus 5.03.2020r.
Informacja !
Przypominam o terminach kursu - dotyczy "Zawód to podstawa 2", kurs - " Obsługa kas fiskalnych".
R. Małkus 14.02.2020r.