RADA RODZICÓW
przy Zespole Szkół nr 3 w Skierniewicach 
Nr konta bankowego: 79 9297 0005 0560 1920 2050 0001