Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej i Technikum im. Wisławy Szymborskiej
w Zespole Szkół nr 3 w Skierniewicach.

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Kwalifikacje w zawodzie:

• Przygotowanie i wydawanie dań.
• Organizacja żywienia i usług 
gastronomicznych.

Technik hotelarstwa


Kwalifikacje w zawodzie:

• Planowanie i realizacja usług 
recepcji
• Obsługa gościa w obiekcie 
świadczącym usługi hotelarskie.

Technik eksploatacji portów
i terminali

Kwalifikacje w zawodzie:

• Obsługa podróżnych w portach
i terminalach
• Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem
i magazynowaniem towarów oraz ładunków w portach i terminalach.

Technik ekonomista

Kwalifikacje w zawodzie:

• Planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
• Prowadzenie rachunkowości

LO - profil biologiczno - chemiczny

Preferowany kierunek studiów:
medycyna, farmacja, biotechnologia, biologia, dietetyka, chemia, kierunki techniczne, materiałoznawstwo, wzornictwo

LO - profil matematyczno - fizyczno - informatyczny

Preferowany kierunek studiów:
kierunki techniczne, elektronika, mechanika, mechatronika, energetyka, automatyka, geodezja, matematyka, informatyka, fizyka, ekonomia

LO - profil humanistyczny

Preferowany kierunek studiów: 

filologie: polska i obce, językoznawstwo, prawo, historia, dziennikarstwo, zarządzanie

LO - profil geograficzno - społeczny

Preferowany kierunek studiów:  
socjologia, filozofia, administracja, politologia, dziennikarstwo, geografia, ekonomia, turystyka

LO - profil matematyczno - geograficzny

Preferowany kierunek studiów:
matematyka, ekonomia, finanse, administracja, geodezja, geografia, turystyka, logistyka