SZKOLNE KOŁO LIGII OCHRONY PRZYRODY

Celem prowadzonych zajęć w ramach szkolnego koła jest:

  • kształtowanie szacunku oraz wrażliwości młodzieży na bogactwo i piękno przyrody, budzenie jej umiłowania;
  • zabieganie o ochronę i odnawianie zasobów środowiska przyrodniczego, a w szczególności:

a) utrzymanie procesów technologicznych i stabilności ekosystemów,
b) zachowanie różnorodności biologicznej,
c) zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin i zwierząt;

  • upowszechnianie wiedzy o przyrodzie i jej ochronie oraz kształtowanie kultury i etyki ekologicznej;
  • promowanie aktywnego trybu życia;
  • propagowanie działalności ekologicznej w społeczności szkolnej;
  • udział w akcjach ekologicznych: „Sprzątanie świata”, „Stań po zielonej stronie mocy”, „Zbiórka nakrętek”, „Sadzenie drzew w Nadleśnictwie Skierniewice”;
  • udział w konkursach organizowanych przez organizacje działające na rzecz ochrony przyrody: „Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej”, „Ogólnopolskim konkursie Eko-Planeta”, „Biegu na Unijno – Ekologiczną orientację”;
  • przeprowadzanie zbiórki pieniędzy na zakup karmy dla zwierząt ze schroniska przy ul. Pamiętnej w Skierniewicach.

W roku szkolnym 2016/2017 zorganizowane zostało spotkanie z przedstawicielem klubu „GAJA” jak również uczniowie uczestniczyli w otwarciu wystawy pt.: „Zaadoptuj rzekę Rawkę”.

Opiekun Szkolnego Koła Ligii Ochrony Przyrody – Jolanta Buler